Kompleksowe usługi księgowe:

 • obsługa ksiąg rachunkowych,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • ewidencja ryczałtowa,
 • wystawianie deklaracji CIT, PIT i VAT,
 • rozliczanie transakcji wewnątrz-wspólnotowych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • rozliczenia z ZUS,
 • rozliczanie wniosków o zwrot podatku VAT – WZM,
 • rozliczanie z PFRON,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi i ZUS.

Pośrednictwo kredytowe:

- Kredyty dla podmiotów gospodarczych, w tym:

 • obrotowe na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
 • kredyty inwestycyjne na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. budowy/rozbudowy lub zakupu nieruchomości komercyjnej, zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu,
 • kredyty konsolidacyjne,
 • pożyczki hipoteczne,
 • leasing.

- Oferta dla gospodarstw domowych:

 • kredyty hipoteczne na zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnej lub lokalu mieszkalnego,
 • kredyty hipoteczne konsolidacyjne na spłatę innych zobowiązań kredytowych,
 • pożyczki hipoteczne z przeznaczeniem na dowolny cel pod zabezpieczenie lokalu mieszkalnego lub domu.

Doradztwo gospodarcze:

 • doradztwo w wyborze formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy,
 • wypełnianie wniosków do organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców,
 • przygotowanie projektów umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wypełnieniem wniosku oraz innymi niezbędnymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego w celu zarejestrowania spółki.

Doradztwo inwestycyjne:

 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • tworzenie biznes planów,
 • pomoc i udział w negocjacjach dotyczących aspektów finansowo – gospodarczych, w tym zbycia/nabycia udziałów, łączenie i dzielenie spółek, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, ugody z kontrahentami oraz bankami.

Doradztwo w zakresie upadłości przedsiębiorstw i upadłości  konsumenckiej:

 • doradzanie i przygotowywanie wniosków do sądu o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentowanie klientów przed sądem i przed syndykiem,
 • pomoc w kontaktach z wierzycielami,
 • uczestniczenie w każdym etapie postępowania upadłościowego, wyjaśnianie zawiłości prawnych, podatkowych i ekonomicznych,
 • pomoc przy przejściu całego procesu upadłościowego.